You'll Know The Difference!

Treiddon, Menai Bridge

£700,000

3 Bedrooms / 3 Bathrooms / 2 Reception

  • Detached Waterfront Property c 1909
  • Stunning Views Across Menai Strait
  • Wondereful View Of Telford Suspension Bridge
  • Off Road Parking ,
  • Lovely Verandah With Patio Garden
  • Period Features Throughout
  • No Onward Chain
  • Useful Cellar Storage Space

33 photos

  • Facebook  Twitter  Google +  Pinterest Print

Cyfle prin ac unigryw i brynu’r eiddo hwn sydd wedi’i leoli ar lan y Fenai, llecyn a chryn alw amdano yn hen ardal tref Porthaethwy. Mae Treiddon yn cynnig golygfeydd trawiadol o Afon Menai ynghyd â golygfeydd cyffelyb o bont grog enwog Telford. Adeiladwyd yn y cyfnod Edwardaidd ym 1909 gyda llawer o nodweddion cynhenid yr adeilad yn aros drwyddo draw gan gynnwys lloriau o batrwm cefn pennog a phinwydd pyg ynghyd â chypyrddau a gwaith brics coch. Yn fwy diweddar mae wedi’i foderneiddio ac wedi ychwanegu ato gan y perchnogion presennol. Mae’r adeilad yn cynnwys gwres canolog nwy, ffenestri dwbl a phortsh yn arwain i gyntedd llydan, lolfa, huanell/ystafell fwyta, cegin ac ystafell gefn gyda ffwrn Aga, ystafell aml-bwrpas, prif ystafell wely gyda chawod En Suite ynghyd ag ystafell wisgo, ystafell boilar, ystafell gotiau, Ystafell wely 2, ystafell ymolchi helaeth, ystafell wely 3 ac ail ystafell ymolchi. Drws allanol yn arwain i lawr y grisiau i selar defnyddiol, storfa. Gardd gydag ychydig o waith cynnal a chadw gyda feranda. Mynediad o Lon Cei Bont a Ffordd Cambria a lle i gadw car oddi ar y brif ffordd a digonedd o le ar gyfer potiau blodau.

Mae’n werth tynnu sylw hefyd fod lleoliad yr eiddo yn y dref mewn llecyn delfrydol a gellir cerdded i Waitrose a siopau a lleoedd bwyta eraill. Gellir mynd am dro ar hyd promenâd y Belgiaid a’r daith o dan Bont y Borth ond tafliad carreg o’r ty ac yn ein barn ni mae’r golygfeydd ymhlith y goreuon y gall y dref ei gynnig. Bydd rhaid gwneud apwyntiad penodol i weld yr eiddo.

Lleoliad
Mae’r eiddo wedi’i leoli tua chanol tref Porthaethwy sydd ar lan Afon Menai, Ynys Môn. Mae’r dref brysur a phoblogaidd hon wedi’i lleoli wrth droed Pont enwog Telford ac o fewn cyrraedd dinas dysg ym Mangor. Mae’r dref yn hwylus ar gyfer teithio ar hyd a lled yr Ynys ar dir a môr gydag ysgol gynradd ac uwchradd, archfarchnad Waitrose, siopau a busnesau sy’n arbenigo ar wahanol agweddau, llefydd bwyta a thafarndai. Mae’r ffordd ddeuol A55 lai na milltir i ffwrdd sy’n gyfleus i deithio i wahanol fannau o Fôn a’r tir mawr.

Band Treth y Cyngor F2019/2020 £2,302.17 EPC

Gwasanaethau
Trydan – prif gyflenwad
Dwr – Mitr
Carthffosiaeth – prif gyflenwad
Gwres canolog – Nwy

Cyfarwyddiadau
O’n swyddfa ni yn y dref, ewch ar hyd y Stryd Fawr tuag at y Sgwâr yng nghanol y dref gan droi i’r chwith ar hyd Stryd y Paced. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon gan fynd heibio bwyty Dylan’s a mân siopau gyda llithfra ar eich chwith. Ar ôl i chi fynd heibio’r lawnt fowlio ar y chwith, ymhen oddeutu can llath, fe welwch flwch postio, fel mae’r ffordd yn fforchio, cadwch ar y dde ar hyd Ffordd Cambria. Mae’r eiddo ar yr ochr chwith gyferbyn â’r Cambria. Côd post yw LL59 5HE


A Rare Opportunity To Purchase This Wonderful Waterside Marine Residence Located In A Very Sought Area In the Old Part Of The Town Of Menai Bridge. Treiddon Offers Quite Stunning Views Overlooking The Menai Strait Together With Equally Impressive Uninterrupted Views Of The World Famous Telford Suspension Bridge. The Edwardian Dwelling Was Originally Constructed In 1909 With Many Of Its Original Features Being Retained Throughout To Include Herringbone Design Tropical Wood & Pitch Pine Flooring Together With Built In Storage Cupboards & Red Coloured Brickwork And More Recently Has Been Extended & Modernised By The Current Owners. The Accommodation Benefits From Gas Central Heating & Double Glazing & Briefly Comprises Storm Porch Leading Into Spacious Reception Hallway, Sitting Room, Sun Room/Dining Room, Kitchen/Snug Area With Aga Cooker, Utility Room, Master Bedroom En Suite Shower Room Together With Walk In Dressing Room, Boiler Room, Cloakroom, Bedroom 2, Spacious Original Bathroom Suite, Landing Area, Bedroom 3 & Second Bathroom. Externally Door Leading Down Several Steps To A Useful Cellar Storage, Very Low Maintenance Patio Garden With Stunning Veranda, Dual Access From Both Beach & Cambria Road, Pull In Area With Off Road Parking & Ample Space For Planters, Tubs & Chimney Pots.

It Is Prudent To Point Out That The Property's Location In The Town Is Very Well Placed & Within Easy Walking Distance Of A Waitrose Store As Well As Several Renowned Public Houses & Restaurants. The Stunning Walk Along Belgium Promenade And Scenic Walks Under The Telford Suspension Bridge Are Literally A Stones Throw Away And In Our Opinion The Property Views Are Arguably Some Of The Best The Town Has To Offer. Viewing Is Strictly By Appointment

LOCATION:
The property is located to the centre of the renowned town of Menai Bridge that stands on the banks of the Menai Strait on Anglesey. The popular and busy town sits alongside the famous Thomas Telford Suspension Bridge and is within convenient travelling distance of the university city of Bangor. The town, which is well placed for the many coastal and rural attractions to be found on the island, boasts a wide range of amenities, including a primary and secondary school, a Waitrose supermarket, as well as several specialist shops and businesses and an assortment of restaurants and public houses. Easy access is enabled by the A55 Express way that is less than a mile away, allowing rapid commuting throughout Anglesey, to the mainland and beyond.

Council Tax Band: F 2019/2020 £2,302.17 EPC: D

Services
Electric-Mains
Water- Mains - Meter
Drainage- Mains
Central Heating - Gas

DIRECTIONS
From Our Office In The Town Proceed Along The High Street Toward The Square In The Centre Of The Town & Turn Left Into Water Street. Continue Along Water Street Passing Both Dylan's Restaurant And Niche Shops Along With The Slip Way On Your Left & After Having Passed The Bowling Green Continue For A Hundred Yards Or So Before Bearing Right Onto Cambria Road. Continue Along This Road And The Property Can Be Found On Your Left-Hand Side A Short Distance Later. Sat Nav LL59 5HE.

Reference: LUC1001468

Similar properties in this price range


Bakery, Llwyn Onn
POA For Sale

Bakery, Llwyn Onn

Llanfairpwll

  • Detached
  •  4
  •  2
View more details
Sound Of The Waves
£750,000 For Sale

Sound Of The Waves

Cemaes Bay

  • Detached Bungalow
  •  5
  •  3
View more details
The Boathouse
Offers over £800,000 For Sale

The Boathouse

Brynsiencyn

  • Waterside
  •  4
  •  2
View more details
Ocher Las
£599,950 For Sale

Ocher Las

Isle Of Anglesey

  • Detached Non Estate
  •  5
  •  3
View more details
Members